UYUŞMAZLIK MAHKEMESİBir başkan, 12 asıl ve 12 yedek üyeden oluşan adlî, idarî ve askerî yargı kurumları arasındaki uyuşmazlıkları çözmek amacıyla kurulmuş olan yüksek mahkeme. Başkan ve üyeler; Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay ve Askerî İdare Mahkemesi yargıçları arasından seçilir.

Uyuşmazlık Mahkemesi; görev uyuşmazlığı ve hüküm uyuşmazlığı olmak üzere iki tür davaya bakar. Görev uyuşmazlığı, iki yargı organının bir dava konusunda kendilerini görevli ya da görevsiz olarak ilân etmesiyle oluşur. Hüküm uyuşmazlığı, iki ayrı yargı organının aynı konudaki davada birbirinin zıddı hüküm vermesiyle oluşur. Bu konularda Uyuşmazlık Mahkemesi dosyaları inceler ve sorunu çözecek bir karar alır. Uyuşmazlık Mahkemesinin kararı kesindir ve karar Resmî Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa