TROÇKİ, LEVLEV TROÇKİ(1879 Yenovka, Ukrayna – 1940 Mexico, Meksika) Sovyet Devriminin önderlerinden olan komünist kuramcı. Asıl adı Leon Davidoviç Bronstein’dir. 1896′da Nikolayev’de sosyalist düşüncelerle tanıştı. 1897′de Rusya İşçi Birliği adlı gizli örgütü kurdu. Ancak tutuklanıp Sibirya’ya sürgüne gönderildi. 1902 yılında Troçki takma adını kullandığı sahte pasaportla Viyana’ya, oradan da Londra’ya kaçtı.

1905 devriminde St. Petersburg’a dönüp İşçi Sovyet başkanlığına seçildi. Devrimin yenilgiye uğramasıyla, tutuklanıp 1907′de Doğu Sibirya’ya sürüldü. Yeniden Londra’ya kaçtı. 1917 devriminde Rusya’ya döndü. Dış İşleri Komiserliği, ardından da Savaş Komiserliği’ni üstlenip, Başkumandan sıfatıyla Kızıl Ordu’yu kurdu. 1924′te Lenin’in ölümünden sonra Stalin’le giriştiği iktidar mücadelesini kaybetti. 1928′de Alma Ata’ya, bir yıl sonra da Türkiye’ye sürüldü. 1933′te Fransa’ya, sonra Oslo’ya geçti. 1937′de Mexico City’ye yerleşti. 1940′ta bir İspanyol komünisti olan Ramon Mercader tarafından başına kazmayla vurularak öldürüldü.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa