TRABZON RUM İMPARATORLUĞUTRABZON RUM İMPARATORLUĞUDördüncü Haçlı Seferleri sırasında İstanbul’un Lâtinler tarafından alınması üzerine buradan kaçan Komnenos ailesinin bugünkü Trabzon yöresinde kurduğu devlettir.

1204 yılında Aleksios Komnenos tarafından kurulmuştur. Karadeniz Ereğlisi’nden Batum’a kadar uzanan Karadeniz kıyılarını ele geçiren Aleksios, imparatorluğunu ilân ettikten sonra, Selçuklular Trabzon’u kuşattılar. Birçok bölgeyi ele geçirdiler. İmparator Aleksios esir alındı. Bunun üzerine 1214 yılında yapılan antlaşmada, Trabzon Rum İmparatorluğu Anadolu Selçuklu Devleti’ne her yıl düzenli olarak vergi ve askerî destek vermeyi kabul etti. 1221 yılında antlaşmanın bozulması üzerine, Anadolu Selçuklu Devleti ikinci kez Trabzon’u kuşattı. Bu kez yapılan anlaşma 1243 yılında yapılan Kösedağ Savaşı’na kadar sürdü. Anadolu Selçuklu Devleti ile Moğollar arasında yapılan Kösedağ Savaşı, Moğollar’ın Anadolu’yu ele geçirmesiyle sonuçlanınca, Trabzon Rum İmparatorluğu Moğollar’a vergi vermeye başladı.

Anadolu’daki Moğol işgali sona erince, Trabzon Rum İmparatorluğu Türkmen akınlarıyla mücadele etmeye başladı. Osmanlı Devleti’nin güçlenmesiyle birlikte, Trabzon Rum İmparatorluğu ile Osmanlılar arasında anlaşmazlıklar ortaya çıktı. Osmanlı sultanı II. Murat Trabzon’a bir sefer düzenlemeye karar verdi. Karadan ve denizden yapılan saldırı sonucu, Trabzon Rum İmparatorluğu barış istemek zorunda kaldı ve vergi vermeyi kabul etti.

1458 yılında David Komnenos Osmanlılara verilen vergiyi kesti. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet Trabzon üzerine bir sefer düzenleyerek bu devleti 1461 yılında ele geçirdi.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa