AŞIRI OTLATMAMERABüyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, doğal yöntemlerle beslenmek için çayır ve meralara bırakılırlar. Besini oluşturan bitkilerin kendini yenilemesi gereklidir. Hayvancılıkla uğraşan kişilerin bu bitkilerin kendisini yenilemesine olanak sağlamadan hayvanları devamlı otlatmasına aşırı otlatma denir. Aşırı otlatma sonucunda, otlatma alanlarında azalma görülür.

İLGİLİ KONULAR

Çevre TahribatıArkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa