TORTUL KAYAÇLARTORTUL KAYAÇLARYer kabuğunu oluşturan kayaçlar, su, rüzgâr, sıcaklık gibi dış etkilerle parçalanıp dağılır. Bu parçalar su ve rüzgârla sürüklenerek, deniz ve göl diplerinde, karalar üzerindeki çukur yerlerde birikir ve çökelir. Bu birikme ve çökelme uzun yıllar sürer ve sonuçta tortul kayaçlar oluşur. Tortul kayaçlar içinde, oluştukları devre ait fosiller (canlı kalıntıları) bulunur.

Tortul kayaçlar oluşumlarına göre; mekanik kayaçlar, kimyasal kayaçlar ve organik kayaçlar olmak üzere üçe ayrılır.
Mekanik kayaçlar, su, rüzgâr ve sıcaklık gibi dış etkilerle büyük kaya parçalarından kopan ve sürüklenerek çukurlarda biriken, çökelme sonucu oluşan kayaçlardır. Örnek olarak, kum taşı, kil taşı verilebilir.

Kimyasal kayaçlar, suda çözünen maddelerin çökmesi ya da suyun buharlaşması sonucu oluşan kayaçlardır. Kaya tuzu, sarkıt ve dikitler, travertenler en güzel örneklerdir.

Organik kayaçlar ise canlı artıklarının birikip çökelmesiyle oluşan kayaçlardır. Örnek olarak, mercan, kalker, tebeşir, petrol ve kömür verilebilir.

İLGİLİ KONULAR

KayaçArkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa