TEMYİZMahkemelerce verilen kararın yasal ve usul yönünden üst yargı organlarında incelenmesini sağlayan yasal yol.

İLGİLİ KONULAR

YargıtayArkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa