TAKRİR-İ SÜKÛN KANUNU13 Şubat 1925′te başlayan Şeyh Sait Ayaklanması’nın bastırılması ve suçluların cezalandırılması amacıyla TBMM tarafından çıkarılan kanun. Meclise sunulan Takrir-i Sükûn Kanunu 4 Mart 1925′te kabul edildi.
Yasaya göre, hükûmet, gerici, isyancı ve ülkenin toplumsal düzeniyle huzurunu, güvenliğini bozan ya da bozmaya çalışan bütün kuruluşları ve bu doğrultudaki yayınları, cumhurbaşkanının onayıyla yasaklamaya yetkili kılınıyordu. Ayrıca bu tür girişimlerde bulunanların İstiklâl mahkemelerinde yargılanması öngörülüyordu. Yasanın geçerlilik süresi iki yıldı. Bu yasaya dayanarak Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası da kapatıldı. 1927′de iki yıl daha uzatılan Takrir-i Sükûn Kanunu 1929′da yürürlükten kaldırıldı.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa