ŞİVEBir dilin kültür düzeylerine ve coğrafî konuma göre gösterdiği değişiklik. Genellikle lehçe, şive ve ağız terimleri birbirine karıştırılır. Şiveler arasındaki değişiklikler temelde ses özellikleridir. Buna göre bilinen şiveler, belirli koşullarda ve dilin herhangi bir döneminde ana dilden ayrılarak, dilin geneldeki gelişimiyle birlikte bir de kendi içlerinde özel bir gelişim çizgisi izlemişlerdir.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa