ŞİNTO DİNİŞİNTO DİNİJaponya’ya özgü dinsel inanç ve ibadet sistemi. Biçimsel bir inanç ya da felsefe sistemi olmaktan çok, toplumsal ilişkilerde ve günlük yaşamda etkili bir kurallar bütünüdür. Şinto adı Budacı Yasa’nın Japonya’da etkili olmaya başlamasından sonra ortaya çıkmış ve bu dinin Budacı Yasa’dan ayırt edilebilmesi için Kami Yolu adı kullanılmaya başlanmıştır.

Şinto sisteminin temelini kamilerin doğasına ve niteliklerine ilişkin inançlar oluşturur. Kamilerin çeşitli tanrısal biçimlerde ortaya çıktığına ve her tekil varlığın varoluşunun her anında, onların gerçekliğinin algılanabileceğine inanılır.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa