ŞİÎLİKHz. Muhammed’in ölümünden sonra damadı Hz. Ali’nin ilk halife ve imamlığın da ancak onun soyundan gelenlere ait olduğunu kabul edenlerin kurduğu mezhep. Dünya Müslümanlarının yaklaşık yüzde 16′sı Şii’dir. İran, Irak ve Kuzey Yemen’de çoğunluktadır. Ayrıca Suriye, Lübnan, Doğu Afrika, Kuzey Hindistan, Bombay ve Pakistan’da da Şiî topluluklar vardır.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa