ŞEYTANDin kitaplarına göre isyancı meleklerin, kötü ruhların başı olarak nitelenen varlık. Kuran’da yer yer iblis adıyla da anılan şeytan aslında, gece gündüz Tanrı’ya tapınan ulu bir melekti. Tanrı, Âdem’i yaratıp bütün melekleri ona secde etmeye çağırdığında, yalnız şeytan: “Âdem’i topraktan, beni ateşten yarattın. Ateş topraktan üstün olduğuna göre ben de Âdem’den üstünüm.” diyerek büyüklendi. Tanrı’ya karşı çıktığı için lânetlendi ve cennetten kovuldu. Kuran’da melekler arasında adı geçen şeytanın cin soylu olduğu ileri sürülür, çünkü cinler ateşten, meleklerse aydınlıktan (nurdan) yaratılmıştır.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa