SÜLEYMAN, HZ.(MÖ 10. yy) İbranîce Şlomo (Salomon). Hz. Davud’un oğlu, İsrailoğulları’nın peygamberi ve en büyük hükümdarı.

Kur’anıkerim, Hz. Süleyman’ın bir İsrailoğulları peygamberi olduğunu açıklar. İncil’e göre de bir İsrail kralıdır.

Kutsal kitaplara göre Hz. Süleyman’ın krallığı bu günkü Filistin, Ürdün’ün tamamı ve Suriye’nin bir kısmını içine alıyordu. Babasının ölümü üzerine tahta çıktı ve onlarca yıl İsrailoğullarına hükümdarlık yaptı. Ticarete önem verdiği için ülkesi kısa sürede çok zengin oldu. Genel politikası bütün komşularıyla dostça geçinip bölge ticaretinde söz sahibi olmaktı. Bu amaçla Mısır firavununun kızıyla evlendi. Saba melikesi Belkıs’la sıkı dostluk kurdu. Kudüs’e, İslâm tarihçileririnin Mescid-i Aksa adını verdikleri bir tapınak yaptırdı.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa