AŞIRI KENTLEŞMEAŞIRI KENTLEŞME 1AŞIRI KENTLEŞME 2Yurtiçi göçler yüzünden kentlerdeki düzensiz ve kural dışı yapılaşmadır. Bu tür yapılaşmaya güzel ve çarpıcı bir örnek olarak gecekondular verilebilir. Bu evlerin elektrik, su ve kanalizasyon gibi alt yapı hizmetlerinde eksiklikler ve aksamalar vardır. Bu durum kentlerin genel görüntüsünü, temizliğini, doğal kaynaklarını ve insanların yaşamını olumsuz yönde etkiler. Ayrıca deprem ve sel gibi doğal afetlerden en çok bu yapılar etkilenir. Aşırı kentleşmenin en önemli nedeni hızlı nüfus artışı ve ekonomik sorunlardır.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa