SULTAN AHMET CAMİİSULTAN AHMET CAMİİİstanbul’da bugünkü Sultanahmet semtinde, I. Ahmet’in yaptırdığı cami, medrese, Sıbyan mektebi, türbe, dükkânlar, hamam, dârüşşifa, imaret ve üç çeşmeden oluşan külliye. Sultan Ahmet Camii mimar Sedefkâr Mehmet Ağa tarafından yapıldı. 1609′da yapımına başlanan caminin tümü 1620′de tamamlandı. Duvarlarla çevrili bir dış avlunun içinde yer alan cami, her ikisi de kareye yakın plânlı bir ibadet mekânıyla bir şadırvan avlusundan oluşur. İbadet mekânını örten orta kubbenin dört yanı yarım kubbelerle çevrilidir. Caminin duvarları ikinci pencere sırasına kadar mavi rengin egemen olduğu çinilerle kaplıdır. Büyük kubbenin içi yine mavi renkte kalem işleriyle bezenmiştir. Bu yüzden cami özellikle Avrupalılar arasında Mavi Cami adıyla bilinir. Ana giriş karşısında yer alan mihrap yanında, oyma işçiliği olan mermer minber yer alır. 260 pencerenin aydınlattığı iç mekânı örten kubbe 22 metre çapında ve 43 metre yüksekliğindedir. Minareler klâsik Türk üslûbunun bir diğer örneğidir. Spiral merdivenlerle şerefelere ulaşılır. Kubbeler ve minarelerin üstleri kurşunla kaplı, bunların uçlarındaki âlemlerse altın kaplamalı bakırdan yapılmıştır.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa