SUÇYasalar tarafından yasaklanan ve cezalandırılan, genellikle huzuru bozan ya da toplumdaki bireylere zarar veren eylemlerin genel adı. İnsanın sosyal bir varlıktır. Bireyin toplumla çatışması nedeniyle ortaya çıkan suç kavramı, eskiden beri var olan ve gelecekte de sürecek bir olgu olarak değerlendirilir. Her toplumda görülen toplumsal kurallara, yasalara karşı olan ve suç olarak değerlendirilen davranışlar yüzyıllar boyunca düşünürleri, yöneticileri, hukukçuları ve bilim adamlarını yakından ilgilendirmiştir. Tarihsel dönemlerde suç, ruhun bir hastalığı olarak değerlendirilirdi. Orta Çağda suç, şeytanî bir davranış ve kötü ruhların etkisiyle ortaya çıkan bir eylem olarak görülürdü. Günümüzdeyse suç, kişiyi toplum hâlinde yaşayan diğer bireylerin karşısına çıkaran bir çatışmanın ürünü olarak değerlendirilir. Ceza hukukunun verdiği tanıma göre suç, yasaların cezalandırdığı eylemlerin tümüdür. Suçlu da, ceza yasasına göre suça neden olan birey olarak açıklanır.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa