SÖZLEŞMEGenellikle birbirinden farklı çıkar ve amaçlarla hareket eden kişiler arasında hukuksal bir sonuç doğurmak ve özellikle bir borç ilişkisi kurmak, var olan bir borçta değişiklik yapmak ya da onu tümüyle ortadan kaldırmak için yapılan hukuksal bir yazılı anlaşma. Çağdaş hukukta sözleşmelerde belli bir formun aranması ortadan kalkmaya başladı. Kanunlarda belirtilen bazı sözleşmeler dışında, bu konuda bir sınırlama yoktur.

Sözleşme hukuku, bir toplumda adalet ve toplumsal yararlılık ölçütlerini korumak amacıyla geliştirilir. Sözleşme koşulları yerine getirilmediğinde yaptırım isteğiyle dava açan tarafın, zarara uğradığını kanıtlaması gerekir.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa