SOKAK ÇOCUKLARINI KORUMA VAKFISOKAK ÇOCUKLARINI KORUMA VAKFISokak çocukları; 24 saat sokakta yaşayan ve geçimlerini sokaktan sağlayan çocuklardır. Çoğu sokak çocuğunun ya aileleri yoktur ya da aile ilişkileri kopuktur. Bu çocukların aile, okul, çocuk kurumları gibi kişi ya da kurumlarla hemen hemen hiç bağlantıları bulunmamaktadır. Düşük sosyo-ekonomik düzey, göç ve göçün beraberinde getirdiği çeşitli sorunlar, parçalanmış aile, aile içi şiddet, eğitimsizlik, ilgisizlik, ihmal ve sevgisizlik gibi nedenlerle çocuklar sokaklarda yaşamak zorunda kalmaktadır. Sokak çocuklarını korumak ve onları topluma kazandırmak amacıyla gönüllü insanlar tarafından “Sokak Çocuklarını Koruma Vakfı” kurulmuştur.

Vakfın amacı;
- Özel ve tüzel kuruluşlarla iş birliği yapmak,
- Madde bağımlısı olanları sağlıklarına kavuşturmak amacıyla özel bir merkezin oluşumuna öncülük etmek,
- Sokağa terk edilen ve buralarda yaşayan çocuk ve gençlerin barınma, sağlık ve eğitim gereksinimlerini karşılamak,
- Bunlara iş ve meslek edinilmesi yönünde olanaklar yaratmak,
- Ailelerinin yanında yaşayan; ancak olumsuz koşullarda yetiştirilen, maddî olanaksızlıklar içerisinde olan, sokaklarda çalıştırılan çocuklara ve ailelerine ulaşarak çocuğu tüm olumsuz koşullardan arındırmak için çaba göstermek,
- Çocuğa ve aileye maddî ve manevî yardımda bulunmak,
- Bu koşullarda yaşayan çocuk ve gençlerin aileleriyle ilişkiye geçip sorunlarının birlikte aşılmasını sağlayarak, onları ailelerine ve topluma kazandırmak,
- Derneğin amacı doğrultusunda kurulmuş ve kurulacak vakıflarla maddî, manevî dayanışma içine girmek,
- Emniyet Küçük Çocukları Koruma Şubesi, Emniyet Kayıplar Bürosu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, yerel yönetimler, yerli ve yabancı dernek ve vakıflarla iletişim ve iş birliğini sürdürmektir.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa