RESİMRESİMVarlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb. üzerinde yapılan biçimleri. İlk insanlar mağara duvarlarına renkli hayvan resimleri çizmişlerdir.

M.Ö. 2000 yılına ait Girit kültüründe sarayların duvarlarına yapılmış insan figürlerine, spor gösterilerini temsil eden canlı renkli resimlere rastlanmaktadır. Yunan sanatında resim en önemli tasvir sanatı olarak kabul ediliyordu. Yine o dönemde ilk olarak tablo ressamlığı ortaya çıktı.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa