POZİTİVİZMAUGUSTE COMTEBilim ve bilimsel yöntemin bilgiye ulaşmak için tek geçerli yol olduğunu savunan felsefî görüş. Bilim ve bilimsel yöntem dışındaki bilgilenme şekillerini kabul etmediği için, spekülâtif felsefe, metafizik ve dinlerle çelişir ve dolayısıyla onlarla çatışma hâlindedir. Pozitivizm, sosyal ve tarihsel olgu olarak, dinleri yadsımaz. Ancak, dinler kanalıyla önerilen bilgi ve önerileri geçerli kabul etmez.

Pozitivizm, 19. yüzyıl başlarında Comte De Saint-Simon tarafından öne sürüldü. Sonraları Auguste Comte, Ernst Mach ve diğer filozoflar aracılığıyla 20. yüzyılda da düşünce dünyasındaki etkisini sürdürdü.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa