PANSLAVİZMDoğu Avrupa ile Orta Avrupa’nın doğu kesimindeki çeşitli Slav halkları arasında ortak kültürel ve siyasal hedefler doğrultusunda birlik sağlamaya çalışan hareket. Batı ve Güney Slav halklarının ulusal kimlik arayışı içinde olduğu; 19. yüzyılın ilk yarısında aydınlar, bilim adamları ve şairler arasında ortaya çıktı. Çok geçmeden siyasal bir içerik kazandı. 1860 yıllarında, özellikle Rusya’da yaygınlaştı. Slav halklarının Rusya egemenliğinde bir Slav konfederasyonunda birleştirilmesi amaçlandı. Bunun sonucunda 1876′da Rusya ve Sırbistan, Osmanlı Devleti’ne karşı savaşa girdiler. 20. yüzyıl başlarında da yeni Panslavist kongreler toplamak ve hareketi canlandırmak için girişimlerde bulunuldu. Ancak bu hareketler başarılı olmadı.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa