PALEOGRAFİEski el yazılarını okuma bilgisi. Bu bilim alanıyla uğraşan paleograflar, geçmişe ait yazıları okuyarak bunların tarihini ve kökenini saptamaya çalışırlar. Paleografların, bir metindeki el yazısı üslûplarını anlayarak, bunların hangi dönemde ve nerede kullanıldıklarını saptamaları, eski metinleri çözümleme yöntemlerinden biridir. Eski yazının yazılmış olduğu malzemenin ne olduğuna göre, yazının kullanıldığı bölgeyi ya da insan topluluğunu saptayarak da metni çözümleme yoluna giderler. Bir başka çözümleme yöntemi de, yazıcıların el yazıları arasındaki özgünlüğü ayırt etmektir. Bu da belgelerin hangi dönemde yazıldığını belirlemeye yarar.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa