VAHŞÎ HAYATVAHŞÎ HAYATYabanî hayat olarak da adlandırılır. Genel anlamda, evcil olmayan ve toplu hâlde yetiştiriciliği yapılmayan hayvan toplumlarıdır. Bu terim daha çok omurgalıları, özellikle memelileri, kuşları, balıkları ve bazı omurgasızları içerecek şekilde kullanılır.

Ülkemizde vahşî hayatı korumak için bazı önlemler alınmaktadır. Millî parklar ve özel çevre koruma alanları belirlenmektedir. Bu bölgelerde avcılığa ve bu canlılara zarar verecek diğer faaliyetlere izin verilmemektedir.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa