MİTOLOJİBelirli bir uygarlığa ya da dinsel geleneğe özgü inançları, uygulamaları, kurumları ya da doğa olaylarını açıklamak amacıyla görünüşte gerçekten yaşanmış olayları aktaran, ama özellikle ayin ve törenlerle bağlantılı, çoğunlukla kökeni bilinmeyen ve en azından kısmen geleneğe dayanan söylenceler toplamı.

Söylenceler, olağan insan yaşamının dışında kalan, ama onun temelini oluşturan örnek durum ve olaylarla tanrılar ya da insanüstü yaratıkların eylemlerini anlatır. Söylence özelliklerine edebiyat türlerinde sıkça rastlanmaktadır. Doğaya ya da insan yaşamına ilişkin kimi özelliklerin kökenini ve nedenlerini açıklayan öyküler buna örnektir. Çağdaş mitoloji araştırmaları, 19. yüzyıl başlarında romantik akımla birlikte ortaya çıkmıştır.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa