MİSTİSİZMTanrı’ya ve gerçeğe akıl ve araştırma yoluyla değil de, gönül yoluyla, duygu ve sezgiyle ulaşabileceğini kabul eden felsefe ve din doktrini, gizemcilik.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa