MİLLÎ EĞİTİM TEMEL YASASITürkiye Cumhuriyeti’nin eğitim sistemini düzenleyen yasa. Millî Eğitim Temel Yasası 1973 yılında yürürlüğe girmiştir. Yasa, devletin eğitim alanındaki sorumluluklarını, eğitim sisteminin yapısına, öğretmenlik mesleğine, eğitim kurumlarına, eğitim binalarına, eğitim ve öğretim ders araç gereçlerine ilişkin tüm kuralları belirli bir bütünlük içinde düzenler. 64 asıl ve birçok ek maddeden oluşan yasa 1982 yılında birtakım değişikliklere uğramıştır.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa