VEBASIÇANBir çeşit bakterinin neden olduğu ateşli ve öldürücü bir hastalık. Sıçanlar veba taşırlar. Bu hastalığa yol açan bakteri, sıçanın pireleriyle insana geçer.

Günümüzde yaygın değildir; fakat bir zamanlar Avrupa’da çok büyük salgınlara ve toplu ölümlere yol açmıştır. Bu hastalık Amerika’nın keşfiyle birlikte İspanyol gemilerindeki sıçanlar yoluyla bu kıt’aya da taşınmış ve salgınlara yol açmıştır.

Bununla birlikte, bazı hayvan hastalıklarına da veba denmektedir. Örnek olarak; domuz vebası, sığır vebası ve at vebası verilebilir.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa