VEKTÖRSİVRİSİNEKTaşıyıcı anlamına gelir. Gen mühendisliğinde içine başka bir kalıtsal malzeme (DNA ya da RNA) sokulabilen tek hücreli canlılara denir. Böylece genler incelenebilir ya da öteki canlılarda çoğaltılabilir. Bu duruma örnek olarak, insülin hormonu verilebilir. İnsülin hormonunun sentezlenmesini sağlayan gen belirlenir ve kalıtsal malzemeden çıkarılır. Bu gen vektör olarak kullanılan virüsle bakterinin içine sokulur. Gene sahip olan bakteri, insülin hormonu sentezlemeye başlar. Bakterinin çoğalması öteki canlılara oranla çok daha hızlı olduğu için (bazı bakterilerin eşini yapması dakikayla ölçülür) bir fabrika gibi insülin hormonu üretmeye başlar. Böylece bunu üretemeyen şeker hastalarına dışarıda üretilen bu hormon verilir.

Vektör aynı zamanda hastalık etkenini taşıyan canlı anlamına da gelmektedir. Örnek olarak; sivrisinek, karasinek, sıçan, pire, vb. verilebilir. Sıçanlar veba taşır. Bu hastalıklara yol açan canlılar sıçanın pireleriyle insana geçer. Sivrisinekler sıtma vektörüdür. İnsanı sokan sivrisineğin tükürük bezindeki tek hücreli canlı, insana geçerek sıtmaya yol açar. Karasinekler artıkların üzerinde dolaşırlar. Bu artıklarda bulunan hastalık etkeni mikroorganizmalar, sineklerin bacaklarına yapışır. Bu sinek insanda bulunan açık yaralara konarak hastalık etkeni canlıyı insana taşımış olur.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa