ÜREME SİSTEMİDÖLLENMEBir birey, üreme sistemi olmaksızın yaşamını devam ettirebilir; ancak türünü devam ettirebilmesi için üreyebilmesi gereklidir. Üreme sisteminde üreme hücreleri olan gametler üretilir. Gametler dişi bireylerde yumurta, erkek bireylerdeyse sperm adını almaktadır. Gametler beden içinde gonatlarda (eşey organlarında) yapılırlar. Bu hücreler bedenini öteki hücrelerinden farklı olarak kromozom takımının yarısını taşır. Örnek olarak, insan beden hücrelerinde 46 (23 çift) kromozom bulunurken gametlerde 23 adet bulunur. Ana ve babadan gelen gametler birleştikleri zaman, içerdikleri genetik materyal de birleşerek bir canlıyı meydana getirecek olan kromozom takımını yeniden oluşturmuş olurlar. Üreme sistemi aynı zamanda bu gametleri bir araya getirecek ve döllenme sonucu ortaya çıkan zigotu koruyup geliştirecek yapıları da içerir.

Erkek üreme sisteminin dış organları penis, skrotum ve testislerdir. İç organlarsa, vas deferens, üretra, prostat bezi ve seminal veziküllerdir. Erkeğin genlerini taşıyan sperma testislerde yapılır ve seminal veziküllerde depolanır. Cinsel ilişki sırasında sperm meni adı verilen bir sıvının içinde vas deferensten sertleşmiş penise taşınır.

Kadında dış üreme (genital) organlarının iki işlevi vardır: Spermanın bedene girmesine izin verme ve iç genital organları enfeksiyon yapan organizmalardan koruma. Kadında genital yollar dışarı açıldığından hastalık yapıcı mikroorganizmalar içeriye girip jinekolojik enfeksiyonlara neden olabilir. Bu patojenler sıklıkla cinsel aktivite sırasında bulaşır.

İç genital organlar bir kanal (genital kanal) oluşturur. Bu kanal yumurtaların salındığı overlerden (yumurtalık) başlar, yumurtanın döllendiği fallop borularından (tubalar) ve embriyonun gelişerek fetüs hâline geldiği uterustan (rahim) geçer. Doğumda bebeğin dışarı çıktığı doğum kanalına (vajina) kadar gelir.

İLGİLİ KONULAR

SistemArkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa