MAHMUT ŞEVKET PAŞAMAHMUT ŞEVKET PAŞA(1856 Bağdat – 1913 İstanbul) Türk askeri ve devlet adamı. Harp Okulunu bitirdikten sonra yüzbaşı olarak Girit’te görev yaptı. 1891′de albay oldu ve Almanya’ya gitti. Uzun süre Almanya’da kalan Mahmut Şevket Paşa, dönüşünde orgeneral oldu ve Selânik’te bulunan 3. Ordu Komutanlığı’na atandı.

Bu görevdeyken 31 Mart Olayı’nın çıkması üzerine, daha sonra Hareket Ordusu olarak anılacak olan birlikleri İstanbul’a gönderdi. Kendisi de İstanbul’a gelerek sıkıyönetim ilân etti. İttihat ve Terakki Cemiyetinin gerçekleştirdiği hükûmet darbesinden sonra sadrazamlığa getirildi. Gerek iç ve dış sorunlar gerekse iktidarın İttihat ve Terakkinin elinde olması nedeniyle, yapmak istediği reformları gerçekleştiremedi. 11 Haziran 1913′te İstanbul’da bir suikast sonucu öldürüldü.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa