ULOTRİKSULOTRİKSTürlerinni büyük bir bölümü tatlı sularda yaşayan, dallanmamış ipliksi yeşil alglere verilen ad. Halka ya da kol düğmesi şeklinde kloroplâstları vardır. Hücreleri kısadır. Rizoiyit hücresiyle kendini bir yere bağlar ya da serbestçe yüzerek yaşar. Merkezî bir çekirdek ve genellikle çok sayıda pirenoyit (ilkel nişasta) içeren hücreler, ayrı ayrı ikiye bölünerek filâmentin uzunluğuna büyümesini sağlarlar. Ulotriks cinsinde hem eşeyli hem eşeysiz üreme görülür.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa