MADENÎ PARAMADENÎ PARAKüçük miktarlarda ödemeleri gerçekleştirmek üzere, taşınması ve dolaşımı daha uygun olan büyüklükteki para.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa