KARAYİP DENİZİKARAYİP DENİZİAntil Denizi olarak da bilinir. Büyük ve küçük Karayip adaları ve Orta ve Güney Amerika kıyılarıyla çevrilidir. Karayip adı, adalarda yaşayan Carib yerlilerinden gelir. Uzunluğu 2700 km, genişliği 1100 km’dir. En derin yeri Küba-Jamaika arasındadır. Denizi, Atlas Okyanusu’na bağlayan en geniş bölge Meksika ve Küba arasındaki Yucatan Boğazı’dır. Panama kanalı açıldıktan sonra büyük bir ekonomik önem kazanan Karayip Denizi, Atlas Okyanusu ve Büyük Okyanus arasındaki önemli bir ticaret yolu üzerindedir.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa