KAPİTALİZMÜretim araçlarının az sayıda kişinin elinde toplandığı ve kontrol edildiği, kaynakların ve servetin serbest pazar işleyişi içinde elde edildiği, kâr etmenin en büyük amaç olduğu ekonomik sistem. Kapitalizme özel teşebbüs, serbest piyasa sistemi, anamalcılık ve piyasa ekonomisi gibi isimler de verilmektedir. Kapitalist sistem, bireycilik ve liberalizm görüşleri üzerine kurulan ekonomik bir sitemdir. Bu sistemde devletin rolü alt yapı hizmetlerini yerine getirmek ve toplumun güvenliğini sağlamaktan ibarettir. Batı Avrupa Ülkeleri, ABD ve Japonya dünyadaki başlıca kapitalist ülkelerdir.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa