TOPRAK KİRLİLİĞİTOPRAK KİRLİLİĞİToprağın üstüne ve içine bırakılan zararlı atık maddelerin, toprağın niteliğini bozması. Toprak kirliliğine verilebilecek örnekler arasında, tarım zararlılarıyla mücadele ilâçlarının toprağa karışması verilebilir. Çünkü bu ilâçlar toprakta uzun süre kalabilir ve yalnızca zararlıları değil, bütün canlıları etkiler. Bu ilâçlar canlıların vücutlarında birikir ve onların üzerinden beslenen insanlara kadar ulaşırlar. Bu nedenle birçok gelişmiş ülke, bu ilâçların kullanımına kısıtlama getirmiş ve ekolojik tarıma geçmiştir. Bununla birlikte aşırı kentleşme de verimli tarım topraklarının tahrip olmasına neden olur. Erozyon ise ülkemizin toprak tahribatı ve kirliliği bakımından en büyük sorunlarından biridir. Bununla birlikte her türlü katı ve sıvı atık da toprağı kirletir. Bu kirleticiler öncelikle endüstriyel ve büyük yerleşim birimlerinin atıklarıdır.

İLGİLİ KONULAR

Çevre Kirliliği, ErozyonArkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa