ORDİNARYÜS(1960 öncesinde) Türk üniversitelerinde en az beş yıl profesörlük yapmış, bilimsel çalışmalarıyla kendisini tanıtmış öğretim üyeleri arasından seçilerek, bir kürsünün yönetimiyle görevlendirilen kimselere verilen unvan.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa