SAÇAK KÖKSAÇAK KÖKYan köklerin, diğer köklerden daha fazla gelişme göstererek meydana getirdiği kök sistemine denir. Saçak kök sistemine sahip bitkiler, toprağın aşınıp sürüklenmesini önler. Bu tür bitkiler aşınmanın fazla olduğu çıplak alanlarda yetiştirilirler. Örneğin, buğdaygillerin tamamına yakını saçak kök sistemine sahiptir.

İLGİLİ KONULAR

Kök (Fen)Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa