KADDAFİ, MUAMMERMUAMMER KADDAFİ(1942 Sirte, Libya – ) Libyalı devlet adamı. 1970 yılından beri Libya devlet başkanı. 1942 yılında doğdu. Babası göçebe bir Berberî köylüsüydü. İlk ve orta öğrenimini Sebha’da tamamladı. 1963 yılında Bingazi’deki Libya Üniversitesinden mezun oldu ve Libya Askerî Akademisine girdi. 1969 yılında Libya Kara Kuvvetlerinde yüzbaşı rütbesini aldı.

Öğrencilik yıllardan itibaren etkin olarak siyasetin içinde yer alan Kaddafi, 1969 yılında Kral İdris’i deviren hükûmet darbesine katıldı. Devrim komuta konseyi başkanlığı ve Savunma ve İç İşleri Bakanlığı görevlerine getirildi. 1970 yılında Başbakanlık görevine getirildi. Arap milliyetçiliği doğrultusunda Batı karşıtı, sola dönük bir politika izledi. Aynı yıl Libya’daki ABD ve İngiltere’deki askerî üslerini kapadı, Yahudi ve İtalyan azınlığının mülklerine el koydu. 1973 yılında yabancı petrol şirketlerini millîleştirdi.

1976 yılında ülkenin en üst yönetim organı olan Genel Halk Kongresini topladı ve ertesi yıl ülkenin resmî adını Libya Arap Sosyalist Halk Cemahiriyesi olarak değiştirildi.

Bu dönemde bazı komşu Arap ülkeleriyle siyasal bir birlik sağlamaya çalıştı. Ancak bu çabaları sonuçsuz kaldı. Kaddafi, İsrail ile yapılan barış görüşmelerine karşı çıkarak, Red Cephesi olarak bilinen sertlik yanlısı ülkelerle iş birliği yaptı.

İslâm sosyalizmi ile ilgili siyasal görüşlerini Türkiye’de de yayımlanan Yeşil Kitap adlı kitabında açıklamıştır.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa