KÂBEKÂBEMekke’de Harem-i Şerif’in ortasında bulunan ve Müslümanların namaz kılarken yöneldikleri kutsal yapı. Beytullah, Beytü’l-Haram gibi adlarla da bilinir.Yapılış tarihi hakkında kesin bir bilgi yoktur. Kur’an’a göre Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail tarafından yapılmıştır.

Kâbe’nin duvarları siyah taşlardan yapılmıştır. 25 cm yükseklikte ve 30 cm kadar çıkıntılı bir mermer kaide üzerinde bulunur. Bu duvarlar yere kadar inen ve kaideye bakır halkalarla bağlanan siyah bir örtüyle örtülüdür. Örtü, ipekli bir kumaştan dokunmuştur. Dama yakın bölümünün çevresine altın işlemeli bir şerit geçirilmiş; kemer biçiminde olan bu şeride de Kur’an ayetleri işlenmiştir. Kâbe’nin kuzey-batı duvarında yerden 2 m kadar yükseklikte, yer yer yaldızlı, gümüş kaplı bir kapı bulunur. Kâbe’nin içinde tavana çıkmak için bir merdiven ve üç ağaç sütun bulunur. İç duvarlar ve yerler mermer kaplıdır. Tavanda altın ve gümüş kandiller asılıdır. Kâbe’nin çevresindeki tavaf alanı da mermer döşelidir. Kanunî Sultan Süleyman tarafından tavanı onarılan Kâbe, beşinci onarımını I. Ahmet döneminde görmüş, IV. Murat döneminde çıkan sel baskını sonucunda üç cephesi yıkılmış ve yine aynı padişah tarafından onarılmıştır.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa