YÜZYIL SAVAŞLARIİngiltere’nin, Fransa topraklarına göz dikmesiyle başlayan ve 116 yıl süren savaşların başlangıcında, İngiltere başarılı oldu ve Fransa’nın bir bölümünü işgal etti.
1346 yılındaki Kresy Savaşı’nda İngilizler, tarihte ilk kez topu kullanmışlardır. Zaman zaman ara verilen savaşlar sırasında Jan Dark adlı genç bir kız, gaipten sesler duyduğunu ve Fransa Kralı’na yardım etmekle görevlendirildiğini ileri sürdü. Fransızlar tarafından bir azize kabul edilen Jan Dark’ın İngilizlerce yakalanarak yakılması üzerine Fransızlar, harekete geçerek İngilizleri yendiler.

Yüzyıl Savaşları sırasında (1337-1453), Fransa’da derebeylik zayıfladı. Derebeylerle mücadelenin sonucunda Fransa’da mutlak krallık kurularak siyasî birlik sağlandı. İngiltere’de Yüzyıl Savaşları’ndaki yenilgiden sonra iç savaş çıktı. Çifte Gül adıyla 30 yıl süren iç savaşta, İngiltere’de derebeylik rejimi zayıfladı. Yüzyıl Savaşları, Kuruluş Döneminde Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’daki ilerleyişini kolaylaştırmıştır.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa