YÜKSEK ÖĞRETİMYÜKSEK ÖĞRETİMOrta öğretimin ardından belirli bir dalda lisans ya da daha yüksek düzeyde diploma ve sertifika eğitimi. Belli başlı yüksek öğretim kurumları; üniversite, akademi, teknik ve yüksek meslek okullarıdır. Yüksek öğretim kurumlarının öğretimini plânlamak, düzenlemek, yönetmek ve denetlemek Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)nun görevidir.

İLGİLİ KONULAR

Üniversite, Yüksek Öğretim KuruluArkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa