YÖNLERYÖNLERBir yerin, bulunduğumuz noktaya göre nerede olduğunu belirlemek için yönlerden yararlanırız. Yönler bir yeri bulmada kolaylık sağlar. Yönler; ana yönler ve ara yönler olarak ikiye ayrılır. Ana yönler dört tanedir. Bunlar; kuzey, güney, doğu ve batıdır. Güneşin doğduğu yön doğu, battığı yön de batıdır. Yönler kısaca baş harfleriyle gösterilebilir. Bir yerin konumunu belirtmek için her zaman ana yönler yeterli olmaz. Ana yön arasında kalan ara yönler belirtilebilir. Ara yönler iki ana yön arasındaki açının ikiye bölünmesiyle ortaya çıkar. Bunlar; kuzeydoğu (KD), kuzeybatı (KB), güneydoğu (GD) ve güneybatıdır (GB).

Yönümüzü bulmak için Güneş’ten yararlanabiliriz. Sabah saatlerinde bahçede sağ kolumuzu, güneşin doğduğu yönü gösterecek biçimde açarız. Bu durumda sağ kolumuz doğuyu, sol kolumuz batıyı, önümüz kuzeyi, arkamız ise güneyi gösterir. Yönümüzü bulmada gölgeden yararlanma yöntemi de bize yardımcı olabilir. Gün içinde güneşin en yüksekte olduğu zaman öğle vaktidir. Öğle vakti gölgelerin en kısa olduğu zamandır. Herhangi bir cismin öğle vakti gölgesinin en kısa olduğu andaki yönü kuzeyi gösterir. Diğer yönler kuzeye göre belirlenir. Geceleri yönümüzü Güneş’e göre bulamayız. Bu nedenle yön bulmada kutup yıldızını kullanabiliriz. Kutup yıldızı daima kuzeyi gösterir. Kutup yıldızını önümüze aldığımızda arkamız güney, sağımız doğu, solumuz batıdır.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa