YILDIRIM BAYEZİTYILDIRIM BAYEZİTDördüncü Osmanlı Padişahı. Kuruluş Dönemi padişahlarındandır. Babası II. Murat, annesi Gülçiçek Hatundur. Osmanlı Devleti’nin dördüncü padişahı olan Yıldırım Bayezit, çocukluğunu Bursa Sarayı’nda kardeşleriyle birlikte geçirdi. İyi bir eğitim gördü. Devrin en büyük bilim adamlarından dersler aldı.

Gençliğinde Kütahya sancağında valilik yapan Yıldırım Bayezit, babası Sultan Murat Hüdavendigâr’ın vasiyeti üzerine 1389 yılında padişah oldu. Tahta çıktığında 29 yaşındaydı. Yıldırım Bayezit, padişah olduktan sonra Balkanlarda fetihlere girişti. Bosna ve Bulgaristan’ı fethetti. Anadolu’daki beyliklerin başkaldırmaları üzerine Sırbistan ve Bizans’la çeşitli antlaşmalar imzalayıp, 1390 yılında Anadolu’ya döndü. Karamanoğulları, Yıldırım Bayezit’in Balkanlarda bulunduğu sırada hem Beyşehir’i işgal etmişler hem de Saruhan, Menteşe, Aydın ve Germiyanoğulları beyliklerini kışkırtmışlardı. Yıldırım Bayezit, beraberindeki Sırp kuvvetleriyle birlikte Anadolu’ya girdi ve başkaldıran bu beyliklerin topraklarını tek tek ele geçirdi. 1391 yılında Hamitoğullarından Isparta ve Burdur’u aldı. Bizanslıların Anadolu’da kalmış tek kalesi Alaşehir’i de topraklarına kattı. Batı Anadolu ve Ege’de egemenliğini güçlendiren Yıldırım Bayezit, 1391 yılında ilk kez İstanbul’u kuşattı. Yedi ay süren kuşatma sonunda Bizans’ın antlaşma isteğini olumlu karşılayan Yıldırım Bayezit kuşatmayı kaldırdı. Antlaşmaya göre İstanbul’da bir Müslüman mahallesi kurulacak, yıllık vergi artırılacak ve kente bir cami inşa edilecekti.

Yıldırım Bayezit’in 1395′te İstanbul’u ikinci kez kuşatması, yeni bir Haçlı ordusunun hareketine yol açtı. Avrupa uluslarının ordularından oluşan haçlılar, Osmanlılara ait Niğbolu kalesini kuşatmışlardı. Sultan Bayezit, Haçlıları Niğbolu kalesi önünde ağır bir bozguna uğrattı (1396). Osmanlı ordusu, Niğbolu Savaşı’ndan sonra Macaristan içlerine kadar girerek pek çok ganimetle döndü. 1397′de İstanbul’u üçüncü kez kuşatan Yıldırım Bayezit, Bizans’ın denizle olan bağlantısını kesmek için Anadolu Hisarı’nı yaptırdı.

Yıldırım Bayezit, 1398′de Karamanoğulları ve 1399′da Dulkadiroğulları beylikleri topraklarını ele geçirdi. Topraklarını kaybeden Anadolu beyleri, bu sırada Hindistan seferinden dönen Timur’a sığınarak onu, Osmanlı sultanına karşı kışkırttılar. Bu arada Timur’dan kaçan Karakoyunlu ve Celayir beyleri de Yıldırım Bayezit’i Timur’a karşı tahrik ediyorlardı. Bu tahrikler ve Timur’un Osmanlılara ait olan Sivas’ı alması sonucunda, iki büyük Türk hakanı Ankara’da karşı karşıya geldi. Çubuk Ovası’nda yapılan ve çok şiddetli geçen muharebe sonunda Osmanlı ordusu, mağlûbiyete uğrarken Yıldırım Bayezit esir düştü (1402). Esarete katlanamayan Yıldırım Bayezit, yedi ay sonra kırk dört yaşında öldü (1403). Yıldırım Bayezit’in ölümünden sonra Osmanlı Devleti’nde 11 yıl süren bir yönetim kargaşası başlamıştır. Bu döneme Fetret Devri adı verilir. Fetret Devri, Yıldırım Bayezit’in oğlu Çelebi Mehmet’in 1413 yılında tahta geçmesiyle sona ermiştir.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa