YAĞMUR ORMANLARIYAĞMUR ORMANLARIÇoğunlukla yüksek, geniş yapraklı ve yaprak dökmeyen ağaçlardan oluşan gür orman. Ekvatoral (veya tropik) ve astropik olmak üzere ikiye ayrılan yağmur ormanlarından, ekvatoral yağmur ormanı yıllık yağışın metre kareye 1500-3600 mm arasında olduğu yerlerde oluşur. Bu ormanlarda mevsime bağlı iklim değişiklikleri görülmez ve nem oranı yılın her ayı yüksektir. Sıcaklık gündüz 30oC yakın ve gece de 20 oC dolayındadır. Amazon ve Kongo ırmaklarının etrafındaki düzlüklerde, Sumatra’da ve Büyük Okyanus’taki adaların birçoğunda ekvatoral yağmur ormanı bulunur.

Sıcaklığın ve gün ışığının mevsimlere göre değişiklik gösterdiği astropikal yağmur ormanları rüzgâr üstü kıyılarda, 10° kuzey ve 10° güney enlemleri arasındaki Ekvator bölgesinde bulunur. Aşırı yağışlı ve kurak mevsimlerin birbirlerini izlediği astropik yağmur ormanlarında, ağaçlar daha seyrek ve ağaç cinslerinin sayısı Ekvatoral yağmur ormanına göre daha azdır. Vietnam, Filipinler, Orta Amerika, Antiller, Brezilya’nın bazı bölümleriyle Madagaskar’da bulunur.

Muson ormanları yağmur ormanlarının başka bir türüdür. Uzun ve kurak mevsimin görüldüğü bu ormanlarda tik ağacı gibi yaprak döken ağaçlar bambu kaplı alanlar ve sık bir bitki örtüsü vardır. Mangrov ormanları tropik kıyılardaki haliç ve deltalarda bulunur. Ilıman yağmur ormanlarında iklimin ılıman, yağışın düzenli olmasından dolayı ağaçlar, öteki yağmur ormanlarındaki ağaçlara göre daha kısa ve seyrektir.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa