TÖR, VEDAT NEDİMVEDAT NEDİM TÖR(1897 İstanbul – 1985 İstanbul) Türk oyun ve roman yazarı. Galatasaray Lisesini bitirip Berlin’de iktisat doktorası verdi. Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti Merkez Müdürlüğü, Matbuat Genel Müdürlüğü, Ankara Radyosu Müdürlüğü yaptı. Bankaların kültür bölümlerinde çalıştı. Türk Halk Oyunlarını Yayma ve Yaşatma Vakfını kurdu. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, şevket Süreyya Aydemir ve başka arkadaşlarıyla birlikte Kadro dergisini çıkardı. Yurt dışında ve içinde illegal sol örgütlenmeler içinde yer aldı. Makaleler, fıkralar, roman ve oyunlar yazdı.

Başlıca yapıtları şunlardır:
Oyunları; İşsizler (1924), Üç Kişi Arasında (1927), Fevkalasrîler (1928), Kör (1928), Hayvan Fikri Yedi (1928), Köksüzler (1937), İmralı’nın İnsanları (1940), Değişen Adam (1941), Sanatkâr Aşkı (1945), Hep ve Hiç (1951), Siyah-Beyaz (1952), Aşağıdan Yukarı (1952); makaleleri; Dinimiz (1940), romanı; Resim Öğretmeni (1943); anı; Yıllar Böyle Geçti (1976), deneme; Kemalizmin Dramı (1980).Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa