TALU, ERCÜMENT EKREMERCÜMENT EKREM TALU(1888 İstanbul – 1956 İstanbul) Türk yazar ve romancı. Galatasaray Lisesini bitirip Paris’te hukuk öğrenimi gördükten sonra memurluğa başladı. Matbuat Genel Müdürlüğünde, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinde, Varşova Elçilik Müsteşarlığında çalıştı. Siyasal Bilgiler Fakültesinde ve Gazi Eğitim Enstitüsünde Fransızca, Galatasaray Lisesinde edebiyat öğretmenliği yaptı.

İlk yazıları çocuklara Mahsus gazetede çıktı. Daha çok mizah yazıları yazdı. Meşhedi adlı tipin başkahraman olduğu dizi serüven romanlarıyla ünlendi. Mirasyedilerin, zenginlerin, vurguncuların ve külhanbeylerinin yaşantılarını gülünç yanlarıyla işledi. Ahmet Rasim ve Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın açtığı yoldan yürüdü.

Yapıtlarının sayısı otuzu aşkındır.

Başlıca yapıtları şunlardır:
Evliyâ-yı Cedid (Yeni Evliya, 1920), Asrîler (1922), Gün Batarken (1922), Kopuk (1922), Sabir Efendinin Gelini (1922), Meşhedi ile Devriâlem (1934), Gemi Aslanı (1928), Meşhedi Aslan Peşinde (1934), Kodaman (1934), Papeloğlu (1937), Beyaz Şemsiyeli (1939), Çömlekoğlu Ailesi (1945), Meşhedi’nin Hikâyeleri (1947).Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa