ŞOLOHOV, MİHAİL ALEKSANDROVİÇ(1905 Veshenskaya, Kazakistan – 1984 Veshenskaya, Kazakistan) Rus romancı. Yarı köylü bir ailenin çocuğuydu. Genç yaşında Don bölgesinde savaşa katıldı. Komünist Partisi’ne girdi. Moskova’da çok çeşitli işlerde çalıştı. Don bölgesiyle ilgili öyküler yazarak edebiyata atıldı. 1965′te Nobel Edebiyat Ödülü’nü aldı.

En önemli yapıtı “Ve Durgun Akardı Don” hemen hemen bütün dünya dillerine çevrildi ve yüz milyona yakın baskı yaptı. Bu kitapta bir Kazak ailesinin devrim ve iç savaş sırasındaki kaderini anlattı. Roman kahramanlarından Grigoriy Melekof ne atalarının geleneklerini kabul edebildi ne de yeni Sovyetleşme akımına ayak uydurabildi.

Başlıca yapıtları şunlardır:
Don Öyküleri (1925), Ve Durgun Akardı Don (4 kitap, 1928-1940), Vatan İçin Dövüştüler (1943), Uyandırılmış Toprak (1960), İnsanın Yazgısı (1957).Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa