SU, RUHİRUHİ SU(1912 Van – 1985 İstanbul) Türk halk müziği yorumcusu, besteci ve şair. Ailesini 1. Dünya Savaşı sırasında yitirdi. Adana’da yoksul bir ailenin yanında büyüdü. İlköğrenimini Öksüzler Yurdunda yatılı olarak yaptı. İlkokulun dördüncü sınıfında keman çalmaya başladı. 1936′da Musiki Muallim Mektebini, 1942′de Ankara Devlet Konservatuvarının şan bölümünü bitirdi. Aldığı klâsik batı müziği eğitimiyle, halk türkülerini yorumladı. Ankara Cebeci İkinci Ortaokulunda ve Hasanoğlan Köy Enstitüsünde büyük bir koro oluşturdu. Ankara Radyosunda on beş günde bir yayınlanan bir türkü programı hazırladı. Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesinde de büyük bir koro oluşturdu. Opera sanatçısı olarak, Bastien Bastienne Satılmış Nişanlı, Madame Butterfly, Fidelio, Tosca, Yarasa, Aşk iksiri, Rigoletto, Figaro’nun Düğünü, Maskeli Balo ve Konsolos gibi operalarda yer aldı ve buradaki başarılarıyla, müzik çevrelerinde ilgiyle izlendi. 1952′de tutuklanarak İstanbul’a gönderildi ve 5 yıl ceza evinde kaldı. Bu nedenle Su’nun opera yaşamı sona erdi. 1938 yılından, ölümüne kadar türküler üzerine çalıştı, derlemeler yaptı, yurt içi ve yurt dışında konserler verdi.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa