SİYAVUŞGİL, SABRİ ESATSABRİ ESAT SİYAVUŞGİL(1907 İstanbul – 1968 İstanbul) Türk şair ve yazarı. Orta öğrenimini İstanbul’da, yüksek öğrenimini Hukuk Fakültesinin son sınıfındayken gönderildiği Fransa’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünde doçent ve profesör olarak görev yaptı.

İlk şiirleri Güneş ve Hayat dergilerinde yayımlandı. Yedi Meş’ale topluluğunu kuranlar arasında yer aldı. Meş’ale adlı 8 sayı süren bir dergi çıkardı. Canlı, renkli, tanıtmalarla süslü şiirler kaleme aldı. Fransız ozanlarından şiir çevirileri yaptı. Sonradan eğitim, ruhbilim ve folklor konularına eğildi. Yeni Sabah, Haber gazetesinde fıkralar ve tiyatro eleştirileri yazdı.

Başlıca yapıtları şunlardır:
Şiirleri; Odalar ve Sofalar (1933), inceleme; İstanbul’da Karagöz ve Karagöz’de İstanbul (1938), Psikoloji ve Terbiye Bahisleri (1940), Tanzimatın Fransız Efkâr-ı Umumîyesinde Uyandırdığı Yankılar (1940), Roman ve Okuyucu (1944), araştırmaları; Folklor ve Millî Hayat (1943), deneme yazıları; Karagöz (1941), oyun çevirileri; Cyrano de Bergerac (Edmond Rostan, 1942), Ruy Blas (Victor Hugo), İki Başlı Kartal (Jean Cocteau, 1949), Sait Fâik’in 41 öyküsünü Haritada Bir Nokta adıyla Fransızcaya çevirip bastırdı (1942).Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa