SADİ(1213 Şiraz, İran – 1291 Şiraz, İran) İranlı şair. Asıl adı Müşerreffeddin Muslihiddin’dir. Klâsik İran edebiyatının en önemli şairlerinden biridir. Sadi, Şiraz’da doğdu. Bu nedenle şirazî adıyla ünlendi.

Bağdat’taki Nizamiye Medresesinde öğrenim gördü. Moğol istilâsı üzerine, uzunca bir süre Anadolu, Suriye, Mısır ve Irak’ı gezdi. Eserlerini olgun yaşlarda yazmaya başladı. Lirik aşk şiirlerinin yanı sıra, küçük öyküler de kaleme aldı. Bu öykülerin bir bölümü manzum biçiminde kitap hâline getirildi.

Sadi-i Şirazî, didaktik ve ahlâkçı bir bakışla hazırladığı eserlerinde, nükteli söz ustası bir yazar izlenimi verdi. Eserlerinde kaside, ağıt, özdeyiş, ironik şiir, gazel biçimlerini kullandı.

Başlıca yapıtları şunlardır:
Bostan (1257), Gülistan (1258).Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa