SOĞUKKANLI HAYVANLARSOĞUKKANLI HAYVANLARKaraya geçen ilk canlılar, kısa süreler içinde sıcaklığın büyük ölçüde değiştiği ortamlarda yaşamak zorunda kalmışlardır. Bununla birlikte sürekli ısı meydana getiren metabolizmaları yoktur. Meydana gelen ısıyı düzenleyemez ve saklayamazlar. Bu nedenlerle, çevrenin sıcaklığına bağımlı olarak işlev göstermek zorunda kalmışlardır. Bu tip hayvanlara yanlış bir adlandırmayla soğukkanlı hayvanlar denirse de, doğrusu “değişken sıcaklı hayvanlar” demektir. Bu hayvanlarda, sıcaklık düşmesine bağımlı olarak vücuttaki tepkimelerin hızları azalır ve sonuçta uyuşukluk hâli ortaya çıkar. Nitekim bugün yaşayan değişken sıcaklı hayvanların hepsi bu özelliği hâlâ korumaktadır.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa